Plan rashoda i izdataka 2018.-2020. god.

U nastavku možete vidjeti plan rashoda i izdataka 2018.-2020. god.

Financijski plan -Plan rashoda i izdataka 2018.-2020.g.

I REBALANS ZA 2018.G.

II REBALANS ZA 2018.G.

III REBALANS ZA 2018.G.

Plan nabave za 2018. god.

U nastavku možete vidjeti plan nabave za 2018. god.

Plan nabave za 2018.g.

Plan nabave za 2017. god.

U nastavku možete vidjeti plan nabave za 2017. god.

Plan nabave za 2017.g.

 

Izjava

Registar ugovora za 2017. god.

U nastavku možete vidjeti registar ugovora za 2017. god.

Registar ugovora za 2017.g.

Financijsko izvješće za 2017. god.

U nastavku možete vidjeti financijsko izvješće za 2017. god.

Bilješke uz financijska izvješća Grad.ZJVP 1-12-2017

Prorac 1-12 2017 ZJVP

Obavijest o nadmetanju za postupak: IZGRADNJA VATROGASNOG CENTRA

Objava: Obavijest o nadmetanju za postupak: IZGRADNJA VATROGASNOG CENTRA je uspješno poslana na objavljivanje s datumom slanja 1.6.2017,
Broj objave: 2017/S 0F2-0010833.

Kopiju ove poruke možete pronaći na web adresi: https://eojn.nn.hr.

Prodaja transportera – Javni poziv

Preuzmite dokument s informacijama:

– Javni poziv – transporter

Financijsko izvješće za 2016. god.

U nastavku možete vidjeti financijsko izvješće za 2016. god.

Bilanca 2016

Bilješke uz financijska izviješća

Izvještaj o obvezama

Izvještaj o prihodima i rashodima

Izvještaj o promjenama u vrjednosti i obujmu imovine i obveza

Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji

Referetna stranica

NATJEČAJ: Provjera za radno mjesto profesionalni vatrogasac

NATJEČAJ: radno mjesto profesionalni vatrogasac

Zagorska javna vatrogasna postrojba objavljuje natječaj za prijam djelatnika u radni odnos na neodređeno vrijeme – radno mjesto profesionalni vatrogasac (2) dva izvršitelja

Više informacija o natječaju: Preuzmite PDF

 

Obavijest o natječaju za zapošljavanje:

Obavjest0001