Plan rashoda i izdataka 2022.-2024. god.

U nastavku možete vidjeti plan rashoda i izdataka 2022.-2024. god.

Financijski plan -Plan rashoda i izdataka 2022.-2024.g.

1. Rebalans proračuna za 2022.god

2. Rebalans proračuna za 2022.god

Comments for this post are closed.