Posjet župana Krapinsko-zagorske županije g. Željka Kolara i  predstavnika dvadeset tri gradova i općina – osnivača Zagorske javne vatrogasne postrojbe

 

  1. veljače 2016. godine prilikom posjeta Župana i osnivača Zagorske javne vatrogasne postrojbe predstavljen je rad Zagorske javne vatrogasne postrojbe, te upoznavanje gostiju sa izvršenim radovima na modernizaciji Vatrogasnog operativnog centra, uređenja i asfaltiranja dvorišta Zagorske javne vatrogasne postrojbe, te kupnjom novog vatrogasnog vozila za prijevoz vatrogasaca i opreme.

U ove aktivnosti direktno je uključena  Krapinsko-zagorska županija na čelu sa g. Županom Željkom Kolarom, te se u to ime zahvaljujemo što su prepoznali potrebu  za poboljšanje rada Zagorske javne vatrogasne postrojbe  i vatrogastva u cjelini.

Prilikom posjete uvjerili su se da su financijska sredstva utrošena namjenski što je i Župan napomenuo , te da će se  projekt nastaviti uključivanjem  dobrovoljnih vatrogasnih društva u sustav uzbunjivanja i dolaska na mjesto intervencije.