Financijska izvješća za 2015. god.

U nastavku možete vidjeti financijsko izvješće za 2015. god.

Bilanca 2015

Bilješke uz financijska izviješća

Izvještaj o obvezama

Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza

Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji

Referentna stranica

Comments for this post are closed.