Financijsko izvješće za 2016. god.

U nastavku možete vidjeti financijsko izvješće za 2016. god.

Bilanca 2016

Bilješke uz financijska izviješća

Izvještaj o obvezama

Izvještaj o prihodima i rashodima

Izvještaj o promjenama u vrjednosti i obujmu imovine i obveza

Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji

Referetna stranica

Comments for this post are closed.