Prodaja aparata i opreme

Orijentirani na vaše potrebe

Istraživanja pokazuju da se preko 90% manjih požara može kontrolirati pravilnom upotrebom odgovarajućeg prijenosnog vatrogasnog aparata. Aparati se dijele ovisno o  tipu požara( klase  požara A, B , C, D ili E)

Danas postoji puno različitih sredstava za gašenje požara, ali ni jedno od njih ne zadovoljava sve uvjete “idealnog” sredstva za gašenje požara, mi ćemo pronaći aparat koji odgovara vašim potrebama, te ovisno o tome preporučiti vam odgovarajuči uređaj.