Plan rashoda i izdataka 2018.-2020. god.

U nastavku možete vidjeti plan rashoda i izdataka 2018.-2020. god.

Financijski plan -Plan rashoda i izdataka 2018.-2020.g.

I REBALANS ZA 2018.G.

II REBALANS ZA 2018.G.

III REBALANS ZA 2018.G.

Financijsko izvješće za 2017. god.

U nastavku možete vidjeti financijsko izvješće za 2017. god.

Bilješke uz financijska izvješća Grad.ZJVP 1-12-2017

Prorac 1-12 2017 ZJVP

Financijsko izvješće za 2016. god.

U nastavku možete vidjeti financijsko izvješće za 2016. god.

Bilanca 2016

Bilješke uz financijska izviješća

Izvještaj o obvezama

Izvještaj o prihodima i rashodima

Izvještaj o promjenama u vrjednosti i obujmu imovine i obveza

Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji

Referetna stranica

Financijska izvješća za 2015. god.

U nastavku možete vidjeti financijsko izvješće za 2015. god.

Bilanca 2015

Bilješke uz financijska izviješća

Izvještaj o obvezama

Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza

Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji

Referentna stranica